ลงทุนกับ myinvestmentarea

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)ข้อ 141 - 160

141.เปรียบเทียบบัว 4 เหล่า กับ คน 4 ประเภท
1.อุคฆฏิตัญญู – ฉลาดมาก บัวพ้นน้ำ
2.วิปจิตัญญู – ฉลาดปานกลาง บัวปริ่มน้ำ จะบานในวันถัดไป
3.เนยยะ – พอแนะนำได้ บัวใต้น้ำ
4.ปทปรมะ – โง่เขลาไม่เข้าใจความหมายธรรมได้ บัวใต้โคลนตรม
142.พุทธบริษัท 4.... ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท – เผยแผ่พระพุทธศาสนา
143.พระเวสสันดร....พระโพธิสัตว์สุดท้าย การบำเพ็ญทานบารมี พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎก
144.เทศนากัณฑ์แรก.... ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงแก่ ปัญจวัคคีย์
145.วันมาฆบูชา....วันพระธรรม แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ – ทำดี ละเว้นชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ แสดงหลักพระพุทธศาสนา
146.ตัณหา 3 ประการ....1.กามตัณหา – ความอยากได้ 2.ภวตัณหา – ความอยากเป็น 3.วิภวตัณหา – ความไม่อยากเป็น
147.ฆราวาสธรรม 4 ธรรมแห่งการครองเรือน...1.สัจจะ – ความสัตย์ 2.ทมะ – ความฝึก,ความข่ม 3.ขันติ – อดทน 4.จาคะ – เสียสละ
148.ธรรมช่วยให้เกิดความสุขในสังคม.... จาคะ – ความเสียสละ , มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ได้แก่
1. เสียสละวัตถุสิ่งของ 2. เสียสละอารมณ์กิเลส ที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง
149.วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8......ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ก่อนเข้าพรรษา 1 เดือน ส่วนใหญ่ถวายก่อน 1 วัน
150.วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11..... วันมหาปวารณา – ประเพณีตักบาตรเทโว , เป็นวันที่ เทวดา มนุษย์ และสัตว์ที่เกิดในนรก
มองเห็นกันและกัน , หลักธรรม – รอบรู้ เสียสละ สามัคคี
151.สันโดษ -- สังคมไม่แก่งแย่งชิงดีกัน มีแต่สามัคคีกัน
1.ยถาสันโดษ – ยินดีตามที่ได้ 2.ยถาพลสันโดษ -- ยินดีตามกำลังที่มีอยู่ 3.ยถาสารุปปสันโดษ – ยินดีตามสมควร
152.ทอดกฐิน..... แรม 1 ค่ำ เดือน 11 – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 รวม 1 เดือน , กฐิน = กรอบไม้ , สะดึงสำหรับขึงเย็บจีวร
153.กรานกฐิน.....สังฆกรรมที่สงฆ์ตัดเย็บจีวรแล้วมอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวร , ทอดกฐินต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป
154.จัดกฐินตามประเภทวัด....1.กฐินหลวง – ในหลวง,พระบรมวงศ์ฯทอด ณ พระอารามหลวง
2.กฐินพระราชทาน – โปรดเกล้าฯให้หน่วยงาน องค์กร ทางการ ทอด พระอารามหลวง
3.กฐินต้น – ในหลวงทอดส่วนพระองค์ที่วัดราษฎร์
4.กฐินสามัคคี – ทั่วไป
155.พระบรมบรรพต “ภูเขาทอง”วัดสระเกศ สร้างเสร็จสมัย ร.5 ...เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์( เกี่ยว อุปเสโณ ) - เป็นเจ้าอาวาส
156.กีฬา ทบ.ครั้งที่ 57 ปี2550 .... ณ กช. ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ชิงชัย 19 ชนิดกีฬา นักกีฬา 8 กลุ่ม , ครั้ง 58 ปี 2551 จัดที่ ทภ.2
157.ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ปี 50 – 54 เป็นกรอบการปฏิบัติยุทธศาสตร์ 4 ประการ
1.ยุทธศาสาตร์พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ 2.ยุทธศาสาตร์การผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน
3.ยุทธศาสาตร์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 4.ยุทธศาสาตร์บริหารจัดการ
158.อนุสาวรีย์วีรกรรมทหารกล้า อยู่ที่.... ร.31 พัน .3 รอ.
159.พระเบญจภาคี.... 1.พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 2.พระซุ้มกอ จ. กำแพงเพชร 3.พระนางพญา จ.พิษณุโลก
4.พระผงสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 5.พระรอดกรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน
160.โครงการจัดสร้างพระราชอาสน์ ของ ทบ. .... พระมหาพิชัยมงกุฎทองคำ มีน้ำหนัก 60 บาท

1 ความคิดเห็น:

 1. ใช้สอบเลื่อนฐานะจาก ประทวน-สัญญบัตร ยศ.ทบ. ตั้งแต่บัดนี้-5มีนาคม 56 มีทุกตำแหน่ง
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  - แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
  - แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
  ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
  - ยศ.ทบ.‏ สายงานสัสดี
  - ยศ.ทบ.‏ สายงานการเงิน
  - ยศ.ทบ.‏ สายงานสารวัตรทหาร
  - ยศ.ทบ. สายงานทั่วไป

  ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

  ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679-

  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
  เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
  ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

  http://www.testgood.myreadyweb.com

  ตอบลบ