ลงทุนกับ myinvestmentarea

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อบายมุข

อบายมุข

แม้ผู้มียศ มีทรัพย์ และมีชื่อเสียง ถ้าตกไปสู่อบายมุขดังจะกล่าวต่อไปนี้ ทุกสิ่งที่เขา

มีอยู่ ย่อมพลันถึงความพินาศ การศึกษาเรื่องอบายมุขนี้ เพื่อความมั่นคงส่วนตน

อบายมุขท่านแสดงไว้ นัย คือ อบายมุข กับ อบายมุข ๖ ดังนี้

อบายมุข ๔ อบายมุข ๖

. ความเป็นนักเลงหญิง ๑.ดื่มน้ำเมา

. ความเป็นนักเลงสุรา ๒.เที่ยวกลางคืน

. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน ๓.เที่ยวดูการเล่น

. ความคบคนชั่วเป็นมิตร ๔.เล่นการพนัน

คำว่า อบาย แปลว่า ความเสื่อม คือฐานะที่ไม่มีความเจริญ นักศึกษาคงจะเคยได้ยินเรื่องอบายภูมิ ซึ่งหมายถึงภูมิชั้นที่อยู่ อันปราศจากความเจริญ ได้แก่กำเนิดเดียรัจฉาน นรก เปรต อสุรกาย อบายเหล่านี้เป็นอบายในภพหน้า คนจะตกได้ต่อเมื่อตายไปแล้ว

ส่วนอบาย ที่เรียกว่าอบายมุขนี้ เป็นอบายในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงความเสื่อม ความพินาศล่มจม เห็นกันทันตา

เหตุใดท่านจึงใช้คำว่า อบายมุข ซึ่งแปลว่าปากแห่งความเสื่อม จะใช้คำว่า อบาย เฉย ๆ ไม่ดีหรือ ? ที่ว่า ปาก หมายถึงช่องทางจะตกลงไป เช่น ปากบ่อ ปากเหว ปากหม้อ ปากไห ความประพฤติ อย่าง และ อย่างนั้น ท่านว่าเป็นปากแห่งความเสื่อม ก็เพราะเป็นช่องทางที่จะพลัดตกลงไปสู่ความฉิบหาย คือ ไม่ฉิบหายลงไปทันทีทันใด แต่ค่อย ๆ ฉิบหายลงโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่นการเล่น

การพนัน มีได้มีเสีย ผู้เริ่มเล่นอาจได้เงินจำนวนมาก ๆ ร่ำรวยทันตา ลวงใจให้ติดแต่ปลายทางก็ถึงความล่มจม ดังนี้เป็นต้น ท่านจึงใช้คำว่าปากแห่งความเสื่อม แทนที่จะเรียกว่า อบายเฉย ๆ (ในทางกรรมและผล นักศึกษาต้องเข้าใจว่า อบายมุขเป็นเหตุ คือหมายถึงการกระทำจะทำให้เสื่อม ส่วนคำว่า อบายเฉย ๆ นั้น เป็นผลซึ่งเกิดจากเหตุแล้ว ในเรื่องนี้ท่านต้องการแสดงตัวเหตุ จึงได้ตั้งชื่อว่า อบายมุข)

ความหมายและผลเสียหายของอบายมุข

อบายมุข

อบายมุขสี่ มีความร้ายแรงยิ่งกว่าอบายมุข คงจะเห็นได้ว่า ในข้อ ๑ - ๒ และ ๓ ท่านใช้คำว่า นักเลง คือเป็นผู้ประพฤติหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นจริง ๆ

คนที่จะเรียกว่า นัก…” นั้น ต้องหมายถึงคนที่หมกมุ่นติดพันอยู่กับสิ่งนั้นจริง ๆ ไม่ใช่ริทำเพียงครั้งคราว เช่น นักเรียน นักมวย นักโทษ นักร้อง ฯลฯ แต่ที่นี้ได้แก่ นักเลง ความหมายแต่ละข้อ ก็พอจะเข้าใจกันอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบายมาก เช่น

. ความเป็นนักเลงหญิง หมายความว่า เป็นคนเจ้าชู้ โลภในกาม ถ้าเป็นชายก็ใฝ่ฝันแต่ ผู้หญิงเป็นหญิงก็ร่านหาแต่ชายรัก, คนอย่างนี้แม้อยู่ในวัยเรียน ก็เสื่อมจากการเรียน อยู่ในวัยทำงานก็ จะทอดทิ้งงาน มิเป็นอันทำ แม้ผู้มีครอบครัวแล้วก็มักจะมีเรื่องร้าวราน เพราะการนอกใจกันชอบเที่ยว ผู้หญิง ชอบเที่ยวกลางคืน มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศ เช่น คบชู้ หลงไหลในเพศตรงข้ามจนเกินพอดี มีความมักมากทางกามารมณ์ โทษของการเป็นนักเลงหญิง มีดังนี้

- เป็นการไม่รักษาตัว คนที่เที่ยวเตร่มากมัวเมาลุ่มหลงมาก ย่อมทำให้ร่างกายและจิตใจไม่ปกติ ไม่อาจประกอบหน้าที่การงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- เป็นการไม่รักษาลูกเมียหรือครอบครัว ข้อนี้สำหรับคนที่แต่งงานแล้ว การประพฤติผิดทางเพศ เช่น การคบชู้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายย่อมทำให้ครอบครัวเดือดร้อน

- เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนหรือหลงไหลเพศตรงข้ามมากย่อมจะต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่าปกติเพื่อบำเรอคนที่ตนรัก ซึ่งถ้าเหมาะสมกับฐานะก็ไม่เป็นไร แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเกินพอดี

- เป็นที่ระแวงของคนทั่วไป ข้อนี้เห็นได้ชัด คนที่ชอบคบชู้ ชอบเที่ยวกลางคืน และหลงไหลคู่รักจนเกินขนาดย่อมไม่มีใครอยากไว้ใจ

- มักถูกใส่ความ เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ

- เป็นที่มาของความเดือดร้อนนานาชนิด เพราะผู้ที่เป็นนักเลงหญิงเมื่อหมดตัวแล้วก็มักแสวงหาเงินทองมาจับจ่ายด้วยวิธีการทุจริต และเมื่อไม่สมหวังก็อาจแสดงอาการเพ้อเจ้อหรือมีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายผู้อื่นได้ง่าย

. ความเป็นนักเลงสุรา หมายความว่า เป็นนักดื่ม ติดเหล้า ใฝ่ฝันอยู่กับการดื่ม

จนเป็นทาสของสุรา, การดื่มย่อมเป็นการผลาญตัวเองทั้งในทางทรัพย์ ชื่อเสียง สุขภาพ สติปัญญา ติดฝิ่น ติดกัญชา การติดสิ่งมึนเมาอื่น ๆ และยาเสพติดให้โทษ ก็รวมอยู่ในอบายมุขข้อนี้ โทษของการเป็นนักเลงสุรา มีดังนี้

- เสียทรัพย์

- ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท คนเมาเหล้ามักจะทะเลาะกัน ชกต่อยกัน และบางครั้งถึงกับ ฆ่ากัน คนบางคนเวลาไม่เมามีความประพฤติเรียบร้อย แต่พอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วต้องหาเรื่องทะเลาะ

กับคนอื่นเกือบทุกครั้ง

- เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เหล้าและสิ่งเสพติดทุกอย่างทำให้เสียสุขภาพบั่นทอนกำลังกาย ยาเสพติดหากเสพไปนาน ๆ อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ หรือถ้าไม่ตายก็ไม่มีกำลังวังชาในการประกอบหน้าที่การงานต่าง ๆ

- ทำให้เสียเกียรติยศและชื่อเสียง คนเมาเหล้าอยู่เสมอ คนติดยาเสพติดย่อมไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครยอมรับนับถือไว้วางใจ ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมหรือไม่มีใครอยากให้ทำงานด้วย เพราะคนเช่นนี้ถ้าไม่มีเงินซื้อเหล้าหรือยาเสพติดก็อาจจะกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายต่าง ๆ ได้ง่าย

- ทำให้ไม่รู้จักอาย คนเมาเหล้าจะกระทำสิ่งต่าง ๆ โดยขาดสติ เพราะถูกฤทธิ์

แอลกอฮอล์ครอบงำ บางคนเมื่อหายเมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่เมาอยู่นั้นตนได้ทำอะไรลงไปบ้าง ดังนั้นคนที่เมาเหล้าอยู่เป็นนิจจึงไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมด้วย

- บั่นทอนกำลังสติปัญญา เหล้าและยาเสพติดไม่เพียงแต่บั่นทอนกำลังกายเท่านั้น

แต่ทำให้สติปัญญาเสื่อมความจำไม่ดีหลงลืมง่าย ความคิดและการตัดสินใจเชื่องช้าลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดมีสภาพเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็น

. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน คือ เล่นการพนันขันต่อ มีได้มีเสีย เช่น เล่นไพ่ เล่นเบี้ย

เล่นม้า ฯลฯ คนที่เล่นการพนันจนติดแล้ว จิตใจจะมัวเมาใฝ่ฝันอยู่กับการเล่น เมื่อได้ก็กำเริบใจ คิดจะเล่นซ้ำอีกให้ร่ำรวยมาก ๆ เข้า ครั้นเล่นอีกกลับเสียยุบเสียยับ เมื่อเสียไป ก็คิดจะหาเงินมาเล่นเพื่อแก้ตัว เอาเงินที่เสียไปกลับคืนมา ส่วนมากของคนติดการพนัน มักจะต้องขายสิ่งของที่สะสมไว้ เอาเงินไปเล่น ตระกูลที่มั่งคั่งจริง ๆ ต้องรื้อรั้วบ้านขาย ขายตุ่ม ขายเตียงตู้ รื้อลูกกรงขาย รื้อรั้วขาย และจนกระทั่งขายบ้าน ขายที่ดิน สิ้นเนื้อประดาตัว อย่างทันตา การพนันมีตั้งแต่เรื่องใหญ่ ๆ เช่นแทงม้า เล่นไฮโล เล่นไพ่ เป็นต้น ซึ่งมีการได้เสียนับเป็นเงินหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หรือหลายล้านบาท จนกระทั่งถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งมีการได้เสียเป็นเงินเพียงไม่กี่บาท เช่น ปั่นแปะ กัดปลา เป็นต้น พระพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงโทษของการเป็นนักเลงการพนันไว้ว่า

- เมื่อชนะย่อมก่อเวร คือ เมื่อเล่นได้ก็ย่อมมีคนอยากแก้มือเรียกร้องให้เล่นอีก

- เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ คือ เมื่อเล่นเสียจิตใจก็ยังเกิดความเสียดายต้องการเล่นอีกต่อไป การพนันทุกชนิดทำให้คนลุ่มหลง เมื่อลองเล่นแล้วก็มักหยุดไม่ได้ หนักเข้าก็ไม่เป็นอันทำงานหรือศึกษาเล่าเรียน

- ทรัพย์สินย่อมเสียหาย ไม่เคยปรากฏว่ามีคนร่ำรวยหรือมีฐานะดีได้ด้วยการพนันเพราะถึงแม้จะเล่นชนะ เงินที่ได้มานั้นก็มักเก็บไว้ได้ไม่นานต้องใช้จ่ายจนหมด

- ไม่มีใครเชื่อถือ ผู้ที่เป็นนักเลงการพนัน ผู้อื่นย่อมขาดความเชื่อถือถ้อยคำ มักถูกมองว่าเป็นคนหลอกลวง

- เพื่อนฝูงดูหมิ่น ไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะกลัวจะเสียชื่อตามไปด้วย

- ไม่มีใครอยากได้เป็นคู่ครอง เพราะกลัวชีวิตครอบครัวจะไม่ราบรื่น เนื่องจาก

นักเลงการพนันอาจจะละทิ้งครอบครัวได้ ถ้าหากติดการพนันมาก ๆ

. คบคนชั่วเป็นมิตร คือร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมเที่ยว ร่วมอาชีพ ร่วมพวก หรือไปมาหาสู่กับคนชั่ว เรียกว่าคบคนชั่ว, คนอย่างไรเรียกว่าคนชั่ว ? ในที่นี้หมายเอาคนอันธพาลเกเรมีความประพฤติชั่วช้าเสียหาย ทำมาหากินทางทุจริต รวมทั้งที่ชวนให้เราเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงเล่นการพนัน ดังกล่าวแล้ว, โทษของการคบคนชั่ว ก็คือเราจะถูกคนชั่วนำไปในทางเสียหาย ทำให้เราต้องกลายเป็นคนชั่วคนเสียไปด้วย คนเราเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับใครก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเขา เปรียบเหมือนดั่งว่าถ้าเราอยู่ใกล้ของหอม เราก็หอมไปด้วย และถ้าอยู่ใกล้ของเหม็น เราก็ย่อมเหม็นตามไปด้วย ดังนั้นในการเลือกคบผู้ใดเป็นมิตร ต้องระมัดระวังให้ดี โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่คบกับ คนชั่ว ๖ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

. นักเลงการพนัน

. นักเลงเจ้าชู้

. นักเลงสุรายาเสพติด

. นักลวงเขาด้วยของปลอม

. นักหลอกลวง

. นักเลงหัวไม้

อบายมุขทั้ง ๔ นี้ เป็นหนทางใหญ่ที่จะนำคนไปสู่ความเสื่อม หากใครละเว้นเสียได้

ก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมาก

คุณประโยชน์ของการละเว้นอบายมุข

ผู้ที่ละเว้นจากอบายมุข ๔ ย่อมได้รับคุณประโยชน์ ดังนี้

. ไม่เสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์

. ไม่หมกมุ่นในสิ่งที่หาสาระมิได้

. ประกอบหน้าที่การงานได้เต็มที่

. ชีวิตไม่ตกต่ำ

. เป็นที่รักใคร่และไว้วางใจของผู้อื่น

. มีพลานามัยสมบูรณ์ พละกำลังและสติปัญญาไม่เสื่อมถอย

. สามารถประกอบหน้าที่การงานได้ด้วยความสุจริต

โทษของอบายมุข

ดื่มน้ำเมา มีโทษ

. เสียทรัพย์

. ก่อการทะเลาะวิวาท

. เกิดโรค

. ต้องติเตียน

. ไม่รู้จักอาย

. ทอนกำลังปัญญา

เที่ยวกลางคืน มีโทษ

. ไม่รักษาตน

. ไม่รักษาลูกเมีย

. ไม่รักษาทรัพย์

. เป็นที่ระแวงของคนอื่น

. มักถูกใส่ความ

. ได้ความลำบาก

เที่ยวดูการเล่น มีโทษตามวัตถุที่ไปดู

. รำที่ไหนไปที่นั่น

. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น

. ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น

. เสภาที่ไหนไปที่นั่น

. เพลงที่ไหนไปที่นั่น

. เถิดเทิง (กลองยาว) ที่ไหนไปที่นั่น

เล่นการพนัน มีโทษ

. เมื่อชนะก็ก่อเวร

. เมื่อแพ้ก็เสียดาย

. ทรัพย์ฉิบหาย

. ไม่มีคนเชื่อถือ

. เพื่อนดูหมิ่น

. ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย

คบมิตรชั่ว มีโทษ ๖

. นำให้เป็นนักเลงเล่นการพนัน

. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้

. นำให้เป็นนักเลงเหล้า

. นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม

. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า

. นำให้เป็นนักเลงหัวไม้

เกียจคร้านทำงาน มีโทษ มักยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพี้ยนไม่ทำการงาน

โดยอ้างว่า

. หนาวนัก

. ร้อนนัก

. เวลาเย็นแล้ว

. ยังเช้าอยู่

. หิวนัก

. กระหายนัก - แล้วไม่ทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น